Pages

Rabu, 09 November 2011

Batu Mustika Dampar / Ampal Wali Sanga

Batu Mustika Dampar / Ampal Wali Sanga ini sama dengan Batu Dampar Nyai Ratu Ongtien Dahulu batu mustika ini bekas alas duduk para Dewan Wali 9 di tanah Cirebon apabila sedang melakukan sidang rapat Para Wali dalam memutuskan hal-hal yang penting dalam syiar di tanah Jawa, dan juga batu dampar ini bekas beliau-beliau sedang berzikir / riyadoh, merenung dan meminta petunjuk kepada sang Khalik dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam syiar islam maupun beribadah, sehingga mengandung karomah dan energy yang sangat kuat karena menyerap karomah dari beliau-beliau.


Batu Dampar/Ampal Wali songo ini Berfungsi Untuk  ; 
  • Proteksi pagaran tubuh maupun tempat dari segala bahaya,
  • Untuk lebih khusuk dalam beribadah,
  • Untuk ulama maupun ustad agar diberikan ilmu hikmah dan makrifat yang tinggi juga keluasan ilmu agama maupun ilmu laduni,
  • Untuk pejabat baik dari tingkat yang rendah maupun yang paling tinggi agar dinaikan derajat/pangkatnya
  • Kewibawaan yang tinggi dan selalu diberikan petunjuk-petunjuk yang tepat dalam mengambil keputusan dalam segala hal dari Allah SWT, 
  • Anti santet dan ilmu sihir,
  • Ditakuti mahluk halus yang berniat jahat baik dari golongan rendah maupun tinggi.

Ciri dari batu ampal ini dapat bereaksi apabila kena magnit / besi sembrani hampir mirip dengan batu besi namun memiliki jenis yang lain, Ciri lainnya untuk batu ampal ini berwarna krem dengan urat besi.

Barang cuma satu buah, Mahar Rp 3.000.000,-Nego